خرید لایک اتوماتیک

لایک اتوماتیک فالوجت، خودکار پست های جدیدتون رو تشخیص میده و براش لایک میزنه

لایک اتوماتیک برای ۱۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید:
انقضا بسته‌های ۱۰ پست آینده، ۳۰ روز است.

۱۰۰ لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۲۸،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰ لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۸۸،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳۸۹،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۵۹۹،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲K لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۹۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۴K لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱،۸۸۰،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴،۴۹۰،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k لایک خودکار
برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۷،۹۵۰،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

لایک اتوماتیک برای ۲۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید
انقضا بسته‌های ۲۰ پست آینده، ۶۰ روز است.

۱۰۰ لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۹۵,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰ لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۸۵,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۳۴۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱K لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۶۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲K لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۹۹۰,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۴K لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱،۹۸۰،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴،۴۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k لایک اتوماتیک
برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۸،۴۹۹،۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

لایک اتوماتیک برای ۵۰ پست آینده

بسته خود را انتخاب کنید
انقضا بسته‌های ۵۰ پست آینده، ۹۰ روز است.

۱۰۰ اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۸۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰۰ اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴۶۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۵۰۰ اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۸۲۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰۰۰ اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱،۲۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲K اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲،۲۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۴K اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴،۴۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۱۰k اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۱،۲۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
۲۰k اتو لایک
برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۱،۴۹۹,۰۰۰
 • زمان شروع لایک پس از انتشار: صفر تا ۶ دقیقه
 • زمان تکمیل شدن سفارش هر پست تا دو ساعت پس از انتشار
آیکون ایران

ملیت اکانت‌ها ایرانی

واریز فوری سفارش فالوور

تشخیص و شروع فوری پس از پست جدید شما

رصد هوشمند

رصد هوشمند شبانه‌ روزی پیج شما برای تشخیص پست جدید

نماد قوانین اینستاگرام

کاملا سازگار با قوانین اینستاگرام

پیج شما کاملا ایمن خواهد بود

پسوردتون رو از شما نمی پرسیم

الهام محمودی
الهام محمودیمترجم
بیشتر بخوانید
من مشتری ثابت لایک‌های فالوجت هستم ولی برام سخت بود که هی بخوام سفارش ثبت کنم و هر بار پرداخت انجام بدم. الان با این سیستم جدید دیگه یه بار سفارش ثبت می کنم.
ابراهیم مختاری
ابراهیم مختاریاستاد قلم زنی
بیشتر بخوانید
من سه ساله که مشتری سرویس لایک و فالوور فالوجت هستم ولی اینکه هربار بخوام سفارش ثبت کنم، من رو اذیت می کرد، با این سرویس جدید دیگه خیالم راحته، یک بار سفارش میدم و فقط پست هام رو می گذارم.
قبل
بعدی

فقط با یک بار سفارش بسته های لایک اتوماتیک، فالوجت به طور خودکار پیج شما رو رصد میکنه و هر وقت پست جدیدی اپلود کردید تا ۱۰ دقیقه بعد لایک هاشو به طور خودکار افزایش میده!

خرید لایک اتوماتیک

لایک اتوماتیک چیه و چرا باید بخریم؟

دیگه نیازی نیست بعد از این که هر پستی رو اپلود کردین، وارد سایت فالوجت بشین و برای اون پست سفارش لایک ثبت کنین

از پرطرفدارترین سرویس‌ها در میان بازیگران و سلبریتی‌های ایرانی

 برای پست‌های آینده از همین حالا لایک بخر

مزایای خرید لایکر اتوماتیک از فالوجت

اگر هنوز تردید در خرید لایک خودکار دارید یا نمی دونید این سرویس را از فالوجت تهیه کنید یا نه، بد نیست به موارد زیر توجه داشته باشید:
۱۰ خط تلفن همزمان
کارشناسان خبره
شانس ورود به اکسپلور
بالارفتن نرخ تعامل پیج

پشتیبان فالوجت
✍ انواع لایک خودکارایرانی، پروفایل های ایرانی
💎 کیفیت لایک خودکار کیفیت عالی
💲 قیمت لایکرشروع قیمت از ۴۰,۰۰۰ تومان
🎲 تعداد لایک100 لایک به بالا
⏳ زمان انجامفوری، آنی
⏱ پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
⭐ گارانتیضمانت برگشت وجه
🎯 امکانات ثبت سفارشاز طریق سایت و پنل کاربری

اگر می خواهید طی یک سفارش اقدام به افزایش لایک پست هایی کنید که در آینده منتشر می کنید بهترین راه استفاده از این سرویس فالوجت است.

دیگر نیاز نیست برای هر پست جداگانه لایک بخرید و نگران این موضوع باشید که در صورت فراموش کردن سفارش لایک چگونه به پست های خود در نظر مخاطبان اعتبار ببخشید و یا روند افزایش فالوور در کنار کاهش لایک را در دید اینستاگرام و مخاطبانتان طبیعی جلوه دهید؟!

تنها کافیست کار را به فالوجت بسپارید و با خیال آسوده پست های خود را منتشر کنید و شاهد افزایش لایک و اعتبار خود در شبکه های اجتماعی باشید.

شما می توانید فرایند افزایش لایک خود را خودکار کنید با این کار تنها دغدغه شما انتشار محتوای جذاب بر اساس تقویم محتوایی تان هست.

پس اول تعداد پست هایی که می خواهید لایک شوند را مشخص کنید سپس شاهد رشد و افزایش لایک ها و اعتبارتان باشید

اگر از امروز تصمیمی گرفتید برای اکانت خود فالوور بخرید یا لایک اعمال کنید برای اینکه اکانت شما در نزد مخاطبانتان روند رشد طبیعی داشته باشد و اعتبار اکانت خود را حفظ کنید ابتدا با استفاده سرویس خرید لایک اقدام به خرید لایک برای یک یا چند پست قدیمی خود کنید سپس با استفاده از این سرویس برای اخرین پست و پست های اتی خود لایک اتوماتیک بخرید. 

ممکن است هنوز سوالاتی داشته باشید

اگر در بین موارد زیر پاسخ خود را پیدا نکردید، راحت باشید و به ما زنگ بزنید، تیم پشتیبانی صمیمی ما برای مشورت دادن به شما آماده اند.
  ۳۶۶۴۰۲۲۹-۰۳۱

سوالات متداول

به محض ثبت سفارش شما در سایت عملیات لایک شروع خواهد شد.

بله . این کار به وسیله ربات لایک اتوماتیک  فالوجت انجام میشه و فرقی نداره که چه روزی یا چه ساعتی پستتون رو آپلود کنید.

بله، لایک کننده ها ایرانی و واقعی هستند. البته برای تاثیر بهتر و موثرتر جهت افزایش فالوو و ویو اینستاگرامی خود بهتر است  برای ویدیو ها و فیلم های اینستاگرامی خود به غیر از خرید لایک، ویو اینستاگرام را نیز خریداری کنید.

سابقه کاری ما معرف کیفیت خدمات ما و اعتماد مشتریان ما است. همچنین داشتن نماد اعتماد الکترونیک نیز فاکتوری دیگر در جهت جلب اعتماد مشتریان ما است.

محصولات مرتبط

پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ ر وز هفته | شماره  تماس ۳۶۶۴۰۲۲۹-۰۳۱