خدمات روبیکا

خدمات روبیکا برای

فالوور روبیکا

۱۰۰ فالوور روبیکا
۴۵،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی
۲۰۰ فالوور روبیکا
۸۵،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی
۵۰۰ فالوور روبیکا
۱۹۰،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی

برای دیدن سایر بسته های فالورو بر روی دکمه کلیک کنید

لایک روبیکا

۱۰۰ لایک روبیکا
۴۵،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی
۲۰۰ لایک روبیکا
۸۵،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی
۵۰۰ لایک روبیکا
۱۹۰،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی

برای دیدن سایر بسته بر روی دکمه کلیک کنید

ممبر روبیکا

۱۰۰ ممبر روبیکا
۴۵،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی
۲۰۰ لایک روبیکا
۸۵،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی
۵۰۰ لایک روبیکا
۱۹۰،۰۰۰ تومان
  • بدون ریزش و دائمی

برای دیدن سایر بسته های لایک یوتیوب بر روی دکمه کلیک کنید

پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ ر وز هفته | شماره  تماس ۳۶۶۴۰۲۲۹-۰۳۱   

سوالات متداول

خیر، به هیچ وجه. در این ۷ سال سابقه کاری فالوجت حتی یک صفحه یوتیوب هم دچار مشکل نشده است.